ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

  • Αειφορία Αειφορία
    Αειφορία

    Ο στόχος μας: Να χρησιμοποιούμε στο 100% αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής και έλαια από αειφόρες καλλιέργειες.

  • Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του φαγητού;
    Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του φαγητού;

    Σήμερα όλοι λίγο πολύ ασχολούμαστε με το φαγητό. Φυσικά πάντα ήταν σημαντικό, αλλά τα τελευταία χρόνια μοιάζει να έχει γίνει εμμονή.