Πηγές

  1. - Έρευνα για την Σπατάλη Τροφίμων ΑΒ- Χαροκόπειο
  2. - Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου - Πανεπιστήμιο Πατρών /Πανελλαδική έρευνα Φεβρουάριος 2022 - σε εξέλιξη - Δείγμα 876
  3. - Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου - Πανεπιστήμιο Πατρών /Πανελλαδική έρευνα Απρίλιος 2020 /Δείγμα 2205
  4. - Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου - Πανεπιστήμιο Πατρών /Πανελλαδική έρευνα Φεβρουάριος 2022 - σε εξέλιξη - Δείγμα 876