Skip to content
New 100% Recycled Bottles

På Hellmann's tar vi ställning för fräscha och välsmakande livsmedel liksom var de kommer ifrån.

Som Sveriges ledande majonnäsmärke har vi ett ansvar att förse de människor som älskar det vi producerar med produkter som inte bara smakar gott utan också verkar för det goda. Enkelt uttryckt tror vi på ”Real Taste” och ”Less Waste”, och vi har därför åtagit oss att hantera förpackningsavfallet från våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer om det övergripande plastproblemet, vad vi gör åt det och vad du kan göra för att hjälpa till nedan.

Det globala plastproblemet är ett stort misstag av människan och ett som vi måste hjälpas åt att rätta till. Plast har visserligen många goda egenskaper, men nuvarande tillverkningsmetoder innebär att många produkter endast tillverkas av plast för engångsbruk. Det finns inga tydliga riktlinjer om hur och var plasten ska kasseras, och i många länder saknas en infrastruktur för återvinning så att materialet kan gå tillbaka till produktionen. Som en del av ett större initiativ från Unilever ser Hellmann's till att gradvis göra sina förpackningar återvinningsbara. På det globala planet är problemet dock betydligt större än så, problemet ligger i själva plasten. 

Återvinningsproblem som industrin står inför idag:

bd

Not all plastics

Återvinning är beroende av tillgänglig teknik för ändamålet. Plaster som idag kan återvinnas är genomskinliga PET-flaskor (Hellmann’s Mayonnaise-plastflaskor), PP och PE. Men flexibla laminat (doypacks och påsar) går inte att återvinna.

Products Canada

po

Pet Plastics

Varje gång PET-plast återvinns genomgår materialet en "downcycling"-process och minskar i värde. Till slut kan plasten inte återvinnas en gång till.

dsd

Colored pet

Återvinning av färgade PET-flaskor skulle resultera i mörka, ogenomskinliga flaskor som inte är kommersiellt attraktiva och detta leder till att återvinningsindustrin ofta inte samlar in dessa.

bd

Reused Plastic

De stränga riktlinjerna för livsmedelsindustrin vid plastinköp kan göra återvunna PET-produkter mer arbetsintensiva och begränsa urvalet av plastleverantörer. Det gör att detta material erbjuds mer sällan och är dyrare.

Se vad vi gör åt plastproblemet