Skip to content

Hållbar utveckling är ett fokusområde för oss

hallbar utveckling

Hellmann's har sedan länge haft ett stort engagemang när det kommer till hållbar utveckling och ett ansvarsfullt företagande. Vi tycker att en bra produkt innebär så mycket mer än bara god smak, den måste också bli en del av en hälsosam kosthållning och vara miljövänlig. Det är anledningen till att vi har valt att göra våra produkter med noga utvalda ingredienser av hög kvalitet, till exempel ägg från frigående höns utomhus. Vi försöker alltid hitta nya sätt att minimera vår miljöpåverkan.

Hållbara källor

Vi väljer att köpa in hållbart odlade ingredienser i största möjliga mån för att kunna tillverka produkter som inte bara smakar bra men som också har minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt mål är att senast 2020 endast använda hållbara jordbruksråvaror i våra produkter.

Hållbart odlad raps

Vi anser att välsmakande produkter är ett resultat av att använda ingredienser av hög kvalitet och vi är stolta över att endast köpa in olja gjord på hållbart odlad raps. Det innebär att vi samarbetar med jordbrukare som driver sin verksamhet på ett hållbart och ansvarstagande sätt som bevarar och optimerar brukandet av marken. Vi arbetar löpande med att säkerställa att jordbrukarna som odlar rapsen till vår olja är verifierade partners vilket innebär att de arbetar i enlighet med vår Sustainable Agriculture Code.

Hellmann’s köper bara olja från hållbart odlad raps men vår hantering av olja sker genom den så kallade ”massbalans-principen”. Det innebär att olja från hållbart odlad raps, vilken är fullt spårbar, kan blandas med olja från konventionellt odlad raps. Detta uppmuntrar industrin att gå mot mer hållbart jordbruk utan att öka komplexiteten som uppstår om man behöver hålla de två olika typerna av olja separerade. Mixen används därefter för att tillverka Hellmann’s goda majonnäs.

Hållbart odlade senapsfrön

För att säkerställa den bästa kvaliteten på senapsfrön använder vi enbart frön som odlats på öppna fält, där man samtidigt  värnar om miljön och biologisk mångfald. Våra odlare följer vårt hållbara jordbruksprogram (”Unilever Sustainable Agriculture Programme”) vilket bl.a. innebär att man noga kontrollerar och optimerar vattenförbrukning och användning av gödningsmedel. Löpande arbetar de också med att bevara och skydda den biologiska mångfalden, tex. används bin för pollinering.

Vad innebär hållbart odlad? 

Hållbart jordbruk betyder att man odlar på sätt som upprätthåller jorden, minimerar vattenförbrukning och användning av gödningsmedel, bevarande av biologisk mångfald och förbättrar jordbrukarnas försörjningsmöjligheter. När vi började vårt hållbarhetsarbete fanns det inga tydliga riktlinjer. Därför tog vi fram vårt Sustainable Agriculture Programme för hållbart jordbruk och har sedan dess utvecklat detaljerade riktlinjer för våra viktigaste grödor som våra producenter måste följa. Vi arbetar för att 100% av våra jordbruksråvaror ska komma från hållbara odlingar senast 2020.

Vad innebär Sustainable Agriculture Code? 

Grunden till Unilevers hållbarharhetsprogram är Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC).  Den definierar vad vi menar med hållbart jordbruk genom att tillhandahålla riktlinjer inom följande 11 områden: gödning, ogräs- och skadedjursbekämpning, underhåll och användning av jorden, vattenförbrukning, biologisk mångfald, energiförbrukning, avfallshantering, sociala aspekter, djurvälfärd, värdekedjan och kontinuerlig förbättring.

Producenter och leverantörer av ingredienser som används till Hellmann’s produkter blir verifierade av Unilever som hållbar partner när de uppföljer något av följande: 1. Riktlinjerna i Unilever SAC, 2. Tredje part certifierade enligt standards som kan likställas med våra interna riktlinjer för hållbart jordbruk.

Ägg från frigående höns 

Vi bryr oss om hönornas välbefinnande och därför kommer 100% av äggen som vi använder i Hellmann’s majonnäs från frigående höns som har tillgång till utomhusvistelse.

Växthusgaser

Vi arbetar för att minimera våra produkters inverkan på växthusgaserna genom hela produktcykeln. Detta genom att minska oljeanvändningen och optimera förpackningarna för minsta möjliga klimatavtryck.

Avfall

Vi försöker att ständigt öka användningen av återvunnet material till våra förpackningar. Hellmann’s har som mål att minska sitt avfall och vi jobbar ständigt med förbättringar som gynnar miljö och människor. Du som konsument kan också hjälpa till genom att bland annat källsortera rätt. Alla Hellmann’s förpackningar kan sorteras som glas, metall eller plast för att sedan bli till nya förpackningar.

Läs mer om

( 3 items )